DRET DE FAMÍLIA

F

DRET DE FAMÍLIA

DRET DE FAMÍLIA
En VALLEJO & ROS som conscients que pocs successos en la vida són tan dolorosos, pertorbadors i emocionalment traumàtics com un divorci. Fins i tot entre les parelles més cooperatives, les tensions apareixen. Per això dirigim els nostres esforços a obtenir el millor resultat possible i reduir al mínim l’impacte que origina la crisi matrimonial en la vida de les persones, utilitzant per a això algunes de les eines de resolució de conflictes més avançades, entre elles la mediació i la coordinació de parentalitat. Aquesta és la base del nostre enfocament en dret de família.

MATRIMONI I UNIONS DE PARELLA
Com especialistes en dret matrimonial, VALLEJO & ROS l’assessora sobre les normes per a la vàlida celebració del matrimoni civil i canònic entre espanyols, entre espanyol i estranger o entre estrangers a Espanya, inclosos els drets i obligacions dels cònjuges i el règim econòmic matrimonial (règim de societat de guanys, de separació de béns, de participació en els guanys o les capitulacions específiques que els cònjuges puguin atorgar), així com els pactes prematrimonials o la problemàtica de les unions de fet.

CRISI MATRIMONIAL I RUPTURA DE PARELLA
També assessorem i intervenim en processos de crisi matrimonial, és a dir, separació, divorcis o nul · litat del matrimoni. De la mateixa manera, tramitem dissolucions de parella de fet, establiment de guarda i custòdia dels fills, aliments o modificació de mesures.
En salvaguarda dels interessos del client, el nostre equip aconsella pel que fa al conveni regulador de la separació o divorci, la qual cosa implica la determinació i regulació en detall de la pensió compensatòria i d’aliments, l’ús de l’habitatge conjugal, la custòdia i règim de visites dels fills haguts del matrimoni i la liquidació de la societat de guanys (cas de ser aquest el règim matrimonial existent), assessorant en detall sobre els aspectes jurídic-econòmics de la separació i divorci i les possibles mesures urgents que la Llei regula per evitar el desemparament del cònjuge més necessitat de protecció durant la tramitació del procés judicial.

MENORS I RELACIONS AMB ELS PARES
Com a part del dret civil i relacionat amb el dret matrimonial, la nostra especialització abasta també el dret de família que regula les relacions entre pares i fills (deures i drets) així com les obligacions de custòdia, aliments, educació, etc, i fins i tot qüestions tan importants com l’adopció i expedients de reconeixement i / o impugnació de la paternitat.
Assessorem i guiem al client davant les autoritats pertinents, així com en els expedients de tutela i protecció de menors, o els assistim en els processos de jurisdicció voluntària: tutors, curadors de béns, adopció i acolliment, venda o gravamen de béns de menors.
Intervenim a més en tot tipus d’expedients judicials relacionats amb els menors, inclosos els relatius a la Llei Penal del Menor.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies